Turnvereniging VELDO

Betalingsgegevens

NL 63 RABO 0301901236
t.n.v. Turnvereniging Veldo
(contributie wordt geind via automatische incasso)

 

Afmelden

Ziek- en afmeldingen kunnen gemaild worden naar de lesgever

Mail:
info@veldo.nl
bestuur@veldo.nl

 

Tel:
0118618994
0615679878

whatsapp:

WHATSAPP

Johan Guiliëlmus Schorerstraat 27
4336 GT Middelburg
Tel 0118618994
Mob 0615679878
secretariaat@veldo.nl

 

 

Overige contactpersonen

voorzitter (vacature) :
secretaris Fam van dorst : secretariaat@veldo.nl
penningmeester Tom van Dorst: penningmeester@veldo.nl
ledenadministratie Tom van Dorst: secretariaat@veldo.nl
vertrouwenspersoon Liesbeth Hendrix : Mail Mob 0627183343
Verstandelijk Gehandicapten Tom van Dorst : Bestuur@veldo.nl Tel 0615679878