Geachte leden, ouders/verzorgers,

Naar aanleiding van besluiten die genomen zijn op de algemene vergadering op 5 november 2014 brengen wij u op de hoogte van wijzigingen met betrekking tot de contributies.
Door de stijgende kosten zijn wij als bestuur genoodzaakt een verhoging van de contributies door te voeren.

De contributies per maand worden per 1 januari 2015 als volgt:

Recreatieturnen: € 10,50
Kleine selectie: € 13,50
Grote selectie: € 18,50
G-gym: € 13,50

Per 1 januari 2015 treedt een nieuwe penningmeester aan.

Voor vragen kunt u mailen naar: penningmeester@veldo.nl