Disclaimer

De website veldo.nl is met grote zorg en precisie samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor deze website is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. C.G.V. Veldo sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van informatie verkregen via deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

C.G.V. Veldo mag haar website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor C.G.V. Veldo geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Op de website veldo.nl staan mogelijk links naar websites van derden. C.G.V. Veldo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website Veldo.nl blijven te allen tijde voorbehouden aan C.G.V. Veldo. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van C.G.V. Veldo. Het maken van kopieën van (delen van) onze website op papier, in de vorm van een printscreen of welke andere vorm van duplicatie dan ook is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C.G.V. Veldo