Beste G-gymmers en diens ouders/verzorgers,

Fijne zomervakantie gehad?

Er gaat wat veranderen komende tijd.
De gymzaal in de kruitmolenlaan wordt verbouwd dus daar kunnen we de komende tijd geen gebruik van maken.
We hebben gezocht naar een alternatief en zijn uitgekomen bij de gymzaal aan de Gerrit van der Veenstraat 1A in Middelburg. Dit is een gymzaal van de gemeente en daar kunnen we de komende tijd gebruik van maken. Dit is voor iedereen natuurlijk een hele verandering en dat is niet voor iedereen even makkelijk maar we gaan er vanuit dat iedereen snel gewend is.

Omdat we nog wat praktische zaken moeten regelen gaat het niet lukken om op maandag 3 september te starten maar starten we maandag 10 september.

De tijden van de gymlessen blijven hetzelfde en de groepen blijven ook hetzelfde.

Daarnaast gaat er de komende tijd nog wat veranderen in de leiding, de hoofdleiding gaat half oktober met zwangerschapsverlof. We zijn nog aan het kijken hoe we dit gaan oplossen, meer hierover binnenkort. We hopen dat alles door kan blijven gaan.

Dan nog een belangrijk punt. Zijn er in de afgelopen tijd zaken gebeurt die handig zijn om voor ons te weten of invloed hebben op het welzijn van onze leden wilt u dit dan laten weten. Zijn er veranderingen qua telefoonnummers of woonadres wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de Ledenadministratie van Veldo (Klik hier).