Contributies per 1 september 2020
De jaarcontributie is verdeeld over 12 maanden, daarom moet er ook in vakantieperiodes contributie betaald worden.
 
De verenigings contributie bedraagt:
Recreatie turnen
€ 11,- per maand
Turnen selectie  A (op basis van 3 uur per week)
€ 17,50 per maand
Turnen selectie  B (op basis van 4 uur per week)
€ 23,per maand
G-gym
€ 14,50 per maand
 
Bondscontributie 2021
KNGU – bondscontributie (voor alle leden) 2021
leden t/m 15 jaar per kwartaal    € 5,80
leden vanaf 16 jaar per kwartaal € 6,75
De contributie wordt elke maand rond de 1e door middel van automatische incasso geïnd.
De KNGU bondscontributie word per kwartaal (Jan/April/juli/Oktober) extra geïnd bij de contributie.
 
Waarom betaalt u bondscontributie?
De KNGU stelt promotiemateriaal als folders, posters, stickers etc. van diverse productgroepen alsmede lesondersteuningsmateriaal voor technisch kader beschikbaar voor de vereniging.
KNGU-leden zijn WA verzekerd.
KNGU-leden kunnen deelnemen aan activiteiten en wedstrijden in alle disciplines op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
De KNGU betaalt voor de organisaties de BUMA-STEMRA-rechten voor het gebruik van muziek tijdens trainingen en demonstratie.
Aanbod van oefenstof voor recreatie- en wedstrijdsport, alsmede landelijk erkende opleidingen. Organisatie van studiedagen en bijscholingen voor technische leiding, jury en bestuursleden.
 

Nieuwe leden
Nieuwe leden mogen 2 weken gratis les nemen.
Het inschrijfgeld bij aanvang van het lidmaatschap bedraagt € 5
U kunt uw zoon/dochter aanmelden met behulp van het volgende inschrijfformulier. U kunt dit formulier invullen en vervolgens mailen naar onze ledenadministratie.

Wijzigingen
Adres- of andere wijzigingen in de persoonlijke situatie die voor VELDO van belang zijn, graag schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie.
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht gehouden, gerekend vanaf de datum dat de afmelding door de ledenadministratie is ontvangen. Afmeldingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan via de ledenadministratie
Als u of uw kind door omstandigheden tijdelijk de lessen niet kan bijwonen, kunt u zich als rustend lid laten registreren. U betaalt dan € 4,50 per kwartaal.