Contributies per 1 April 2017
De jaarcontributie is verdeeld over 12 maanden, daarom moet er ook in vakantieperiodes contributie betaald worden.
De verenigings contributie bedraagt:

Recreatie turnen Turnen kleine selectie Turnen selectie G-gym
€ 11,00 € 16,50 € 21,50 €13,50
 
Bondscontributie 2019
KNGU – bondscontributie (voor alle leden) 2019
leden t/m 15 jaar per kwartaal    € 5,50
leden vanaf 16 jaar per kwartaal € 6,75
Dit bedrag moeten wij afstaan aan de KNGU en houdt in dat je als lid verzekerd bent.

De contributie wordt per maand door middel van automatische incasso geïnd.
De KNGU bondscontributie word per kwartaal (Jan/April/juli/Oktober) extra geïnd bij de contributie.

Nieuwe leden
Nieuwe leden mogen 2 weken gratis les nemen.
Het inschrijfgeld bij aanvang van het lidmaatschap bedraagt € 5

Wijzigingen: Adres- of andere wijzigingen in de persoonlijke situatie die voor VELDO van belang zijn, graag schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie.
Het lidmaatschap opzeggen kan per maand. Als u of uw kind door omstandigheden tijdelijk de lessen niet kan bijwonen, kunt u zich als rustend lid laten registreren. U betaalt dan € 4,50 per kwartaal.