Alles over de contributie

Contributie

De jaarcontributie is verdeeld over 12 maanden, daarom moet er ook in vakantieperiodes contributie betaald worden.
 
De verenigings contributie bedraagt:
Recreatie turnen
€ 11,- per maand
Turnen selectie  A (op basis van 2 uur per week)
€ 17,50 per maand
Turnen selectie  B (op basis van 4 uur per week)
€ 23,per maand
G-gym
€ 14,50 per maand
 
 

KNGU Bondscontributie 

KNGU – bondscontributie (voor alle leden) 2023
leden t/m 15 jaar per kwartaal    € 6,45
leden vanaf 16 jaar per kwartaal € 7,95
De contributie wordt elke maand rond de 1e door middel van automatische incasso geïnd.
De KNGU bondscontributie word per kwartaal (Jan/April/juli/Oktober) extra geïnd bij de contributie.
 
 

Incasso

De contributie wordt elke maand rond de 1e door middel van automatische incasso geïnd.

Inschrijfgeld

Om je in te schrijven bij VELDO moet je naast de contributie ook inschrijfgeld betalen. Dit inschrijfgeld bedraagt eenmalig €5,00 en wordt geïncasseerd tegelijkertijd met de eerste contributie.

Sportfonds

Het Jeugdfonds Sport zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar waarvan de ouders te weinig geld hebben, toch lid kunnen worden van een club. Ze betalen contributie en vergoeden sportspullen tot een maximum van 225 euro per jaar. Kijk op de website voor meer informatie.

Waarom betaalt u bondscontributie?

De KNGU stelt promotiemateriaal als folders, posters, stickers etc. van diverse productgroepen alsmede lesondersteuningsmateriaal voor technisch kader beschikbaar voor de vereniging.
KNGU-leden zijn WA verzekerd.
KNGU-leden kunnen deelnemen aan activiteiten en wedstrijden in alle disciplines op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
De KNGU betaalt voor de organisaties de BUMA-STEMRA-rechten voor het gebruik van muziek tijdens trainingen en demonstratie.
Aanbod van oefenstof voor recreatie- en wedstrijdsport, alsmede landelijk erkende opleidingen. Organisatie van studiedagen en bijscholingen voor technische leiding, jury en bestuursleden.