Turnvereniging VELDO is een bloeiende vereniging met circa 150 leden.
Er is een groot aanbod in lesactiviteiten, van jong tot oud en alle niveaus, van beginner tot wedstrijdsport.

Veldo is op zoek naar een (vice-)voorzitter. Als voorzitter ven je, zowel binnen als buiten de vereniging, het gezicht van Veldo.

Tot je taken behoren o.a.:

 • Hoofd van het bestuur en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan;
 • Voorzitten van de bestuursvergaderingen (ongeveer 8x per jaar) en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
 • Aansturen van bestuursleden, coördineren van de verschillende bestuurstaken en bewaken van de voortgang;
 • Toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de vereniging, waar nodig stuur je bij
 • Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;
 • Toezicht houden op en verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement;

Wat verwachten we:

 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Vergaderingen in goede banen leiden;
 • Bewaken van voortgang, bijsturen waar nodig;
 • Bruggenbouwer;

Wat bieden we:

 • Het betreft een vrijwilligersfunctie; 
 • Een goede inwerktijd (indien nodig); 
 • Een uitdagende functie op het gebied van bestuur; 

Behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Heb je interesse in deze functie stuur dan een mail met je motivatie en ervaring naar info@veldo.nl
Tel 0118618994 mob 0615679878

Veldo is op zoek naar een vrijwilligerscoördinator. Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter een vereniging. Zonder hen geen activiteiten, evenementen, bestuur of organisatie. Om die vrijwilligers aan te sturen en te werven zijn we op zoek naar een coördinator. 

Tot je taken behoren o.a.:

 • Het werven en plannen van vrijwilligers;
 • Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers;
 • Indien nodig stimuleren van deskundigheid van vrijwilligers;
 • Maken van afspraken met vrijwilligers en bestuur;
 • Toezien dat iedereen de regels en afspraken nakomt;

Wat verwachten we:

 • Betrokkenheid bij de vereniging;
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Goed in het organiseren en regelen van werkzaamheden en taken;
 • Zorgvuldige communicatie;
 • Vermogen om mensen te werven, binden, aan te sturen en te begeleiden;

Natuurlijk kan deze taak ook ingevuld worden door meerdere personen, alle hulp is welkom!

Behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Heb je interesse in deze functie stuur dan een mail met je motivatie en ervaring naar info@veldo.nl tel 0118618994

Veldo is op zoek naar een enthousiaste train(st)er voor turnlessen recreatie meisjes. Je verzorgt lessen aan meisjes in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar.

 • Je bent in staat om uitdagende beweegsituaties te creëren op recreatief niveau;
 • Je bent in staat te differentiëren zodat de les voor elk kind uitdagend is;
 • Je zorgt voor een veilige en gezellige sfeer in de les;
 • Je stuurt assistenten aan;

Functie eisen

 • Je bent enthousiast;
 • Je hebt ervaring met training geven;
 • Je weet zowel een groep als individu te coachen;
 • Je bent in het bezit van van een niveau 2 of 3 KNGU licentie (of bereid deze te halen), Sport & Bewegen niveau 4, CIOS of ALO-diploma;
 • Een nader overeen te komen vergoeding op basis van vrijwilligersvergoeding;

Interesse? Mail je gegevens en motivatie naar info@veldo.nl tel 0118618994

Sluit je aan bij onze club!

Lid zijn van VELDO betekent voor uw kind waarschijnlijk iedere week heerlijk een uurtje sporten en ontspanning onder begeleiding van enthousiaste trainers.
Een vereniging is echter meer dan sporten alleen.
We hebben een klein actief groepje vrijwilligers die zich o.a. bezighoudt met bestuurstaken, het organiseren van activiteiten.
Het vrijwilligerswerk is leuk en uitdagend om te doen en je raakt hierdoor ook meer betrokken bij de vereniging. Helaas hebben wij, net als vele andere verenigingen, een tekort aan mensen.
Wij doen daarom een dringend beroep op iedereen die VELDO een warm hart toedraagt!

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen die de volgende taken op zich willen nemen:

Juryleden
We zoeken mensen die bereid zijn een jurycursus te gaan volgen en die tevens gemiddeld 2 a 3 keer per jaar (uiteraard in goed overleg) een turnwedstrijd op zaterdag/zondag te willen jureren.
Het gehele jaar starten er nieuwe cursussen voor beginnende juryleden.
De cursus duurt 6 avonden. Kosten worden vergoed door de vereniging (wanneer men de cursus volledig afrondt) Ervaring niet vereist. (info bij Fam. van Dorst tel 0118618994 of 0615679878)

Activiteitencommissie
Voor het organiseren van gezellige activiteiten. De activiteitencommissie bestaat momenteel uit twee personen.
Het zou fijn zijn als er nog 1 of 2 mensen mee willen helpen ( info bij Fam. van Dorst tel 0118618994 of 0615679878)

Vrijwilliger G-Gym
Wij zijn opzoek naar hulp die op de maandag (19:00-20:00/20:00-21:00) in Middelburg kan assisteren bij de G-gym.
De G-gym bestaat uit mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, van jong tot oud. Ieder sport op zijn of haar niveau, maar het plezier erin hebben ze allemaal gemeen.
Ze komen binnen met een lach en vertrekken met een lach.
De G-gym is verdeeld over 2 groepen op de maandagavond, groep 1 sport van 19:00 tot 20:00 en groep 2 van 20:00 tot 21:00.
We sporten in het Calvijn aan de Kruitmolenlaan in Middelburg.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les
Interesse? Mail je gegevens naar  info bij Fam. van Dorst tel 0118618994 of 0615679878