Turnvereniging VELDO is een bloeiende vereniging met circa 150 leden. Er is een groot aanbod in lesactiviteiten, van jong tot oud en alle niveaus, van beginner tot wedstrijdsport. 

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures betreft bestuur & organisatie open staan: 

Veldo is op zoek naar een (vice-)voorzitter. Als voorzitter ven je, zowel binnen als buiten de vereniging, het gezicht van Veldo.

Tot je taken behoren o.a.:

 • Hoofd van het bestuur en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan;
 • Voorzitten van de bestuursvergaderingen (ongeveer 8x per jaar) en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
 • Aansturen van bestuursleden, coördineren van de verschillende bestuurstaken en bewaken van de voortgang;
 • Toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de vereniging, waar nodig stuur je bij
 • Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;
 • Toezicht houden op en verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement;

Wat verwachten we:

 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Vergaderingen in goede banen leiden;
 • Bewaken van voortgang, bijsturen waar nodig;
 • Bruggenbouwer;

Wat bieden we:

 • Het betreft een vrijwilligersfunctie; 
 • Een goede inwerktijd (indien nodig); 
 • Een uitdagende functie op het gebied van bestuur; 

Behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Heb je interesse in deze functie stuur dan een mail met je motivatie en ervaring naar info@veldo.nl
Tel 0118618994 mob 0615679878

Veldo is op zoek naar een vrijwilligerscoördinator. Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter een vereniging. Zonder hen geen activiteiten, evenementen, bestuur of organisatie. Om die vrijwilligers aan te sturen en te werven zijn we op zoek naar een coördinator. 

Tot je taken behoren o.a.:

 • Het werven en plannen van vrijwilligers;
 • Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers;
 • Indien nodig stimuleren van deskundigheid van vrijwilligers;
 • Maken van afspraken met vrijwilligers en bestuur;
 • Toezien dat iedereen de regels en afspraken nakomt;

Wat verwachten we:

 • Betrokkenheid bij de vereniging;
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Goed in het organiseren en regelen van werkzaamheden en taken;
 • Zorgvuldige communicatie;
 • Vermogen om mensen te werven, binden, aan te sturen en te begeleiden;

Natuurlijk kan deze taak ook ingevuld worden door meerdere personen, alle hulp is welkom!

Behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Heb je interesse in deze functie stuur dan een mail met je motivatie en ervaring naar info@veldo.nl tel 0118618994

Veldo is op zoek naar een enthousiaste train(st)er voor turnlessen recreatie meisjes. Je verzorgt lessen aan meisjes in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar.

 • Je bent in staat om uitdagende beweegsituaties te creëren op recreatief niveau;
 • Je bent in staat te differentiëren zodat de les voor elk kind uitdagend is;
 • Je zorgt voor een veilige en gezellige sfeer in de les;
 • Je stuurt assistenten aan;

Functie eisen

 • Je bent enthousiast;
 • Je hebt ervaring met training geven;
 • Je weet zowel een groep als individu te coachen;
 • Je bent in het bezit van van een niveau 2 of 3 KNGU licentie (of bereid deze te halen), Sport & Bewegen niveau 4, CIOS of ALO-diploma;
 • Een nader overeen te komen vergoeding op basis van vrijwilligersvergoeding;

Interesse? Mail je gegevens en motivatie naar info@veldo.nl tel 0118618994