Protocollen 

Protocol Veldo buitensport
Protocol NOCNSF verantwoord sporten 1 juni
Protocol Optisport

UPDATE CORONAVIRUS: 8-5-2020

Corona: Veldo start vanaf 11 mei voorzichtig op

De gemeente Middelburg heeft op 13 maart de gymzaal gesloten. Daardoor kunnen onze lessen niet meer doorgaan. Dit duurt nu tot en met 19 mei. Volgens de landelijke afspraken zorgt de overheid ervoor dat iedereen zijn baan behoudt en loopt je contributie wel door.

Wat er sinds 6 mei mag: Buiten lesgeven voor kinderen t/m 12 jaar (zonder rekening te houden met die 1,5 meter afstand). En buiten lesgeven voor jeugd 13-18, waarbij dan wél rekening gehouden wordt met de 1,5 meter afstand. Voor diverse jeugdgroepen kan dit betekenen dat we heel binnenkort -en bij goed weer- buiten creatieve buitenlessen gaan verzorgen. Dit mag van de gemeente Middelburg alléén op het Schoolplein aan de Koos Vorrinkstraat, waar we vanaf 11 mei dus terecht kunnen. De eerste ingeplande les is nu op Maandag 11 mei voor de turnsters.

Lesrooster schoolplein Churchillaan, zijde Koos Vorrinkstraat

Iedere groep houdt zijn eigen tijden, behalve de 12+ en selctiegroep zijn gewijzigd.
Maandag        meisjes/jongens 4-7 jaar            17:30 tot 18:30
Maandag        meisjes/jongens 8-11 jaar          18:30 tot 19:30
Dinsdag           meisjes 12+ en selectie 13+      18:00 tot 20:00
Donderdag     meisjes/jongens 4-7 jaar           17:30 tot 18:30
Donderdag     meisjes/jongens 8-11 jaar         18:30 tot 19:30
Vrijdag            selectie t/m 12jaar                     18:00 tot 20:00

Het NOC-NSF heeft op 24 april een protocol opgesteld voor buitensport. Dat is door de overheid goedgekeurd. Veldo zal zich hier aan houden. Lees het protocol hier: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Aanvullende protocol gymsport in de buitenruimte KNGU
https://veldo.nl/wp-content/uploads/2020/05/Aanvulling-KNGU-op-sportprotocol.pdf

Protocol van Veldo voor buitenruimte
https://veldo.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Veldo-buitensport.pdf

Er moet een Corona-verantwoordelijke aanwezig zijn. Deze houdt toezicht of de protocol regels worden gehandhaafd en corrigeert waar nodig. Bent u een ouder die het mogelijk wil maken dat onze lessen binnenkort buiten kunnen doorgaan, mail ons dan nu op bestuur@veldo.nl. Ook mag u de trainster benaderen.

Heeft u heel 2020 geen mail van Veldo ontvangen en bent u wel lid? Dan hebben wij uw e-mail adres niet. Stuur dan uw actuele mail-adres naar hieronder.

Vragen: bestuur@veldo.nl
Spoed / persoonlijke zaken : mob:0615679878 tel: 0118618994

Met sportieve groet,

Het Bestuur van Veldo

UPDATE CORONAVIRUS: 26-04-2020

Beste leden, ouders en verzorgers,

Ondanks dat onze sportbond (KNGU) een protocol heeft ingediend om mogelijk de trainingen weer te kunnen hervatten is dinsdag bekend geworden dat er vanaf 29 april alleen buiten door jongeren gesport mag worden. En dan nog onder voorwaarden.

Maatregelen vanaf 29 april (formele tekst van Rijksoverheid):

Sport

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

De gemeenten maken hierover afspraken met verenigingen en buurtsportcoaches. Om in de regio zoveel mogelijk één lijn aan te houden in de mogelijkheden en faciliteiten, heeft de gemeente Middelburg meer informatie gegeven. Wij volgen hierin de richtlijnen en het advies vanuit de RIVM, NOC*NSF en de gemeente Middelburg. Dit betekent in elk geval dat wij onze trainingen vooralsnog niet kunnen hervatten.

Brief gemeente Middelburg

Protocol NOC*NSF verantwoord sporten 28-4-2020

Het bestuur van Veldo heeft besloten de contributie van mei 50% te reduceren. Dit betreft alleen de maand mei, omdat het onzeker is hoe de situatie na 19 mei is en/of de maatregelen versoepeld worden.

Volg onze berichtgeving via de volgende kanalen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen:

Tot die tijd, zorg voor jezelf en voor anderen zodat de Corona snel volledig onder controle komt.

Mocht u hier nog vragen over hebben kunt u deze per mail sturen naar bestuur@veldo.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Veldo

 

UPDATE CORONAVIRUS: 20-03-2020

In verband met het coronavirus zijn alle lessen tot en met 28 april 2020 geannuleerd. Omdat dit in de meivakantie valt zijn wij in ieder geval tot en met 6 mei gesloten. Volg onze berichtgeving via de volgende kanalen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen:

UPDATE CORONAVIRUS: 20-3-2020

Beste leden, ouder/verzorgers,
Wij hebben je met de extra nieuwsbrief van donderdag 12 maart jl. geïnformeerd dat C.G.V. Veldo alle lessen heeft afgelast i.v.m. het coronavirus. Hiermee hebben wij het advies van de KNGU, NOC*NSF en het RIVM opgevolgd. Op zondag 15 maart zijn de maatregelen verder aangescherpt en zijn wij verplicht om al onze activiteiten ten minste tot en met 6 april 2020 stil te leggen.
Er zijn enkele vragen bij ons binnengekomen over de betaling van contributie, hierover willen wij je als volgt informeren:
De KNGU heeft geadviseerd om de maandelijkse contributie inningen gewoon door te laten lopen.
Wij zijn als leden en bestuur samen verantwoordelijk voor het dragen van de kosten die de vereniging maakt. Op dit moment zijn de kosten voor de vereniging niet lager dan in een normale situatie. Daarom zal eind maart de contributie voor april gewoon worden geïnd. We zijn in overleg met instanties zoals Gemeente Middelburg om te kijken of er mogelijkheden zijn voor compensaties.
Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten. Omdat dit voor ons allemaal een nieuwe, moeilijke en onduidelijke periode is, willen wij je vragen om je begrip, geduld en vertrouwen. Omdat we continu veel moeten regelen en organiseren willen wij je vragen terughoudend te zijn met vragen richting het bestuur en de leiding. Wij kunnen niet op alle mail reageren, maar wij zullen zo veel mogelijk informatie op onze website plaatsen zodra er bij ons meer duidelijkheid is.
Zodra de situatie daar aanleiding toe geeft, sturen wij weer een nieuwsbrief per e-mail.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Veldo

UPDATE CORONAVIRUS: 15-03-2020

Gymzalen t/m ten minste 6 april gesloten

Op 15 maart heeft het RIVM de maatregelen om de Corona verspreiding onder controle te krijgen verder aangescherpt. Op haar beurt hebben NOC*NSF en de KNGU hun beleid en adviezen hierop aangepast. Het beleid van de KNGU kunt u hier inzien.
Alle door de KNGU georganiseerde evenementen en activiteiten komen tot ten minste 6 april in heel Nederland te vervallen. Dit betekent dat alle wedstrijden en scholingen die binnen dit tijdsbestek gepland staan worden geannuleerd.
Verhuurder van alle sportaccommodaties in Middelburg, heeft het besluit moeten nemen om tot 6 april alle gymzalen te sluiten voor sporttrainingen. Wij zien ons hierdoor genoodzaakt, met directe ingang tot en met ten minste 6 april, de trainingen af te gelasten.
We verzoeken u onze social mediakanalen en onze website in de gaten te houden voor verdere updates.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het bestuur C.G.V Veldo

CORONAVIRUS: 12-03-2020

Beste leden, ouders en verzorgers,
Het bestuur van C.G.V Veldo volgt het advies van de KNGU, NOC*NSF en RIVM op. Dit betekent dat niet alleen de wedstrijden, maar ook de trainingen en sport en spel bij de G-gym om dit advies met onmiddellijke ingang worden stilgelegd tot en met 31 maart 2020. Of de trainingen na 31 maart 2020 weer kunnen worden opgepakt is tot op heden onduidelijk, we houden u op de hoogte met de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Indien er nog vragen zijn kunt u deze stellen via bestuur@veldo.nl  of te bellen naar telefoonnummer 0118-618994.
BERICHT KNGU:
CORONAVIRUS
12 maart 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 12 maart, hebben wij besloten conform de richtlijnen van het RIVM, alle door de KNGU georganiseerde activiteiten te annuleren en/of te verplaatsen. Dit geldt dus voor alle wedstrijden en opleidingen, voor het hele land en minimaal tot en met 31 maart aanstaande. Op dit moment is het niet mogelijk om de verregaande consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit de komende tijd zo goed als mogelijk in kaart brengen en komen hier op terug.
Daarnaast adviseren we onze verenigingen de clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) ook t/m 31 maart 2020 voorlopig helemaal stil te leggen. Dit is in lijn met het advies van RIVM en hiermee volgen wij de oproep van NOC*NSF voor de hele sport.
We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport en de voorbereidingen van veel sporters en vrijwilligers. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid , het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen