UPDATE CORONAVIRUS: 20-3-2020

Beste leden, ouder/verzorgers,
Wij hebben je met de extra nieuwsbrief van donderdag 12 maart jl. geïnformeerd dat C.G.V. Veldo alle lessen heeft afgelast i.v.m. het coronavirus. Hiermee hebben wij het advies van de KNGU, NOC*NSF en het RIVM opgevolgd. Op zondag 15 maart zijn de maatregelen verder aangescherpt en zijn wij verplicht om al onze activiteiten ten minste tot en met 6 april 2020 stil te leggen.
Er zijn enkele vragen bij ons binnengekomen over de betaling van contributie, hierover willen wij je als volgt informeren:
De KNGU heeft geadviseerd om de maandelijkse contributie inningen gewoon door te laten lopen.
Wij zijn als leden en bestuur samen verantwoordelijk voor het dragen van de kosten die de vereniging maakt. Op dit moment zijn de kosten voor de vereniging niet lager dan in een normale situatie. Daarom zal eind maart de contributie voor april gewoon worden geïnd. We zijn in overleg met instanties zoals Gemeente Middelburg om te kijken of er mogelijkheden zijn voor compensaties.
Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten. Omdat dit voor ons allemaal een nieuwe, moeilijke en onduidelijke periode is, willen wij je vragen om je begrip, geduld en vertrouwen. Omdat we continu veel moeten regelen en organiseren willen wij je vragen terughoudend te zijn met vragen richting het bestuur en de leiding. Wij kunnen niet op alle mail reageren, maar wij zullen zo veel mogelijk informatie op onze website plaatsen zodra er bij ons meer duidelijkheid is.
Zodra de situatie daar aanleiding toe geeft, sturen wij weer een nieuwsbrief per e-mail.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Veldo
 

UPDATE CORONAVIRUS: 15-03-2020

Gymzalen t/m ten minste 6 april gesloten

Op 15 maart heeft het RIVM de maatregelen om de Corona verspreiding onder controle te krijgen verder aangescherpt. Op haar beurt hebben NOC*NSF en de KNGU hun beleid en adviezen hierop aangepast. Het beleid van de KNGU kunt u hier inzien.
Alle door de KNGU georganiseerde evenementen en activiteiten komen tot ten minste 6 april in heel Nederland te vervallen. Dit betekent dat alle wedstrijden en scholingen die binnen dit tijdsbestek gepland staan worden geannuleerd.
Verhuurder van alle sportaccommodaties in Middelburg, heeft het besluit moeten nemen om tot 6 april alle gymzalen te sluiten voor sporttrainingen. Wij zien ons hierdoor genoodzaakt, met directe ingang tot en met ten minste 6 april, de trainingen af te gelasten.
We verzoeken u onze social mediakanalen en onze website in de gaten te houden voor verdere updates.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het bestuur C.G.V Veldo

 

CORONAVIRUS: 12-03-2020

Beste leden, ouders en verzorgers,
Het bestuur van C.G.V Veldo volgt het advies van de KNGU, NOC*NSF en RIVM op. Dit betekent dat niet alleen de wedstrijden, maar ook de trainingen en sport en spel bij de G-gym om dit advies met onmiddellijke ingang worden stilgelegd tot en met 31 maart 2020. Of de trainingen na 31 maart 2020 weer kunnen worden opgepakt is tot op heden onduidelijk, we houden u op de hoogte met de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Indien er nog vragen zijn kunt u deze stellen via bestuur@veldo.nl  of te bellen naar telefoonnummer 0118-618994.
BERICHT KNGU:
CORONAVIRUS
12 maart 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 12 maart, hebben wij besloten conform de richtlijnen van het RIVM, alle door de KNGU georganiseerde activiteiten te annuleren en/of te verplaatsen. Dit geldt dus voor alle wedstrijden en opleidingen, voor het hele land en minimaal tot en met 31 maart aanstaande. Op dit moment is het niet mogelijk om de verregaande consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit de komende tijd zo goed als mogelijk in kaart brengen en komen hier op terug.
Daarnaast adviseren we onze verenigingen de clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) ook t/m 31 maart 2020 voorlopig helemaal stil te leggen. Dit is in lijn met het advies van RIVM en hiermee volgen wij de oproep van NOC*NSF voor de hele sport.
We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport en de voorbereidingen van veel sporters en vrijwilligers. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid , het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen