Beste G-gymmers en ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen tijd is helaas rommelig verlopen, we hopen dat de laatste weken van het seizoen beter mogen verlopen.

We hebben in ieder geval goed nieuws gekregen vanuit de gemeente. We hebben hard gewerkt aan een nieuw protocol voor binnensport, deze is goedgekeurd en we mogen allemaal weer binnen gaan gymmen bij Calvijn college aan de Kruitmolenlaan 60 Middelburg.

We gaan opstarten met 1 uur. vanuit contactmomenten met verscheidene instanties is gebleken dat nog niet iedereen mag komen naar sport en spel. Dit respecteren en wachten de toeloop van animo af, wanneer we weer naar de reguliere 2 uur kunnen.

Natuurlijk zitten hier nog wel regels aan, dus lees het protocol goed door.

Vanaf maandag 14 juni van 19:00 tot 20:00 zijn de sporters weer welkom, dit is voor iedereen die kan en wilt.

Er wordt momenteel gegymd in de:

Gymzaal Calvijn College
Kruitmolenlaan 60
4337 KR Middelburg

Wij zijn erg blij dat we onze toppers weer sport en spel mogen aanbieden, we hebben er zin in.

mochten er nog vragen zijn, dan horen we deze graag.

Protocol Veldo binnen sport 19-05-2021
Handreiking voor Veldo leden, ouders en verzorgers 19-05-2021
Protocol NOCNSF verantwoord sporten 19-05-2021